22/04/2024

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Διόνυσος

The Fight Corner

Boxing / Brazilian Jiu Jitsu / Cross Training / Grappling / Indoor Rowing / Kettlebell Giveroy Sport / Kickboxing / Muay Thai / Outdoor Training / Trail Running / TRX

Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 52, Ροδόπολη
Κιν.: 6957 168 658