26/05/2024

Δύναμη Μαρκόπουλο: Με επιτυχία τα εσωτερικά σπάρινγκ

Εσωτερικά σπάρινγκ για τον σύλλογο

Με επιτυχία διεξήχθη το δεύτερο εσωτερικό σπάρινγκ στον σύλλογο Δύναμη Μαρκόπουλο. 

«Το δεύτερο εσωτερικό σπαρινγκ για τους μικρούς μας μαθητές έγινε σήμερα με κανόνες WTF. Πάρα πολύ καλοί όλοι και μας έδωσαν υποσχέσεις για την συνέχεια το επόμενο τον Ιανουάριο με ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης πλέον».