Οι ανάγκες της κοινωνίας αλλάζουν, και μαζί αλλάζουν και οι σκέψεις, οι νοοτροπίες και οι αξίες γονέων, σχολείων και αθλητικών συλλόγων ως προς όλα τα παιδιά με «διαφορετικότητες». Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να εμφανίζονται έννοιες όπως ένταξη και συνεκπαίδευση σχετικά με τα παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ως συνέχεια του σχολείου, ένας αθλητικός σύλλογος, […]

Διαβάστε περισσότερα