Μονομάχοι Θήβας (Gladiators Team)

Tae Kwon Do / Kickboxing
Διεύθυνση: Θεοδώρου Βρυζάκη 11,Θήβα
Κιν.: 6977 443 539

Οι Μονομάχοι Θήβας (Gladiators Team) βρίσκεται στην οδό Θεοδώρου Βρυζάκη 11 στην Θήβα.

Πολεμικές Τέχνες

  • Kickboxing
  • Boxing
  • Taekwondo

Άλλες Υπηρεσίες

  • Cross Training