14/07/2020

Δίας-Budo Academy A.Parasidis

👊 Judo / Kickboxing / Brazilian Jiu Jitsu / Krav Maga / Ju Jitsu / Aikido / Iaido
Διεύθυνση: Φιλίππου 11,Κομοτηνή
Κιν.: 6983 092 225

Το Δίας-Budo Academy A.Parasidis βρίσκεται στην οδό Φιλίππου 11 στην Κομοτηνή.

Πολεμικές Τέχνες

  • Krav Maga
  • Fighting Ju-Jitsu
  • Junior Ju-Jitsu
  • Brazilian Jiu Jitsu
  • Aikido
  • Iaido
  • Judo
  • Kick Boxing

Άλλες Υπηρεσίες

  • Cross Training