Α.Σ Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών Αλεξανδρούπολης (Alexandroupolis Koryu Bugei Dojo)

Κιν.: 6944 854 251 - 6906 646 658

Ο Α.Σ Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών Αλεξανδρούπολης (Alexandroupolis Koryu Bugei Dojo) είναι ΝΠΙΔ και συστάθηκε το 2014 με έδρα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Είναι μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών, της Ανώτατης Αρχής Πολεμικών Τεχνών Ιαπωνίας (Dai Nippon Butoku Kai) καθώς και της Nippon Kōden Fūshi Musōkai.

Καλλιεργεί το DaitoRyuAikiJujutsu το EnshinRyuiaisuemonogirikempo, τις Μεθόδους Ελέγχου & Ασφαλείας Προσωπικού (ΜΕΑΠ) καθώς επίσης και το αγωνιστικό nunchaku συμμετέχοντας στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και φιλικές συναντήσεις που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ιαπωνικών Πολεμικών Τεχνών.

Web site:hekoba.net 

Αντωνόπουλος Ανδρέας- Εκπτης Σχολής Απαλού/ Ν.Έβρου 

Ο κ. Αντωνόπουλος ξεκίνησε την εκπαίδευση του το 2003 στην κεντρική σχολή του Συνδέσμου ως μαθητής του Τεχν. Διευθυντή του Συνδέσμου Shihan κ. Καρυπίδη Κων/νου.

Μέσα από την καθημερινή τακτική του εκπαίδευση αλλά και τη συμμετοχή του σε σειρά τακτικών και έκτακτων σεμιναρίων εκπαιδευτών aiki-jujutsu, kobudo καθώς και άλλων συμπληρωματικών εκπαιδεύσεων αναρριχήθηκε στους βαθμούς της ιεραρχίας σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και αρχές της Dai Nippon Butoku Kai φτάνοντας (σήμερα) στο 3ο dan aiki-jujutsu και 2ο dan kobudo.

Το 2011 στα πλαίσια του 1ου Πανελλήνιου πρωταθλήματος αγωνιστικού nunchaku κατέκτησε τη 2η θέση στην Α’ Κατηγορία Ανδρών.

Έχει λάβει σχετική διαπίστευση (European Resuscitation Council) στο επίπεδο BLS/AED (Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης) και είναι ενεργό μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του Συνδέσμου.

Διδάσκει προσωπικά τους μαθητές του στην έδρα του Παραρτήματος Σχολής Αλεξανδρούπολης στον Απαλό Έβρου.