19/09/2020

Ακαδημία Shinkyokushinkai Καράτε Βόλου-Αρχηγείο Ελληνικού Shinkyokushinkai

👊 Karate / Kickboxing
Διεύθυνση: Γαζή 115,Βόλος
Τηλ.: 2421 022 771
Κιν.: 6978 485 643

Η Ακαδημία Shinkyokushinkai Καράτε Βόλου (Υπέρτατη-Αλήθεια-Συνεργασία) είναι ο παλαιότερος Σύλλογος Καράτε στη Μαγνησία με έτος ιδρύσεως το 1985. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε με αύξοντα αριθμό 011 και διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση στο άθλημα του Καράτε. Αποτελεί Αρχηγείο του Ελληνικού Shinkyokushinkai με αρχηγό εκπρόσωπο τον Διευθύνοντα Προπονητή του Συλλόγου, πτυχιούχο προπονητή της ΓΓΑ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοσμίδη Γιώργο. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Shinkyokushinkai,της μεγαλύτερης οργάνωσης πλήρους επαφής με Πρόεδρο τον Shihan Κenji Midori του ιδρυτή Sosai Mas Oyama. Ο Σύλλογος καλλιεργεί το Ολυμπιακό Καράτε με την ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια, 18 χρόνια μέλος της Εθνικής Ομάδος Γυναικών και εκπαιδευτή του Συλλόγου Κοσμίδου Βίκυ. Επίσης καλλιεργεί τον κλάδο άθλησης Body Contact της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kick Boxing στην οποία είναι μέλος. Λειτουργούν τμήματα από 4 χρονών.