29/11/2020

Αθλητικός Όμιλος Γυμναστικής Κομοτηνής

👊 Tae Kwon Do / Παγκράτιο / Hapkido / Chosun Haedong Gumdo
Διεύθυνση: Βλαμίδη 9,Κομοτηνή
Κιν.: 6944 664 988

Ο Αθλητικός Όμιλος TKD Κομοτηνής βρίσκεται στην οδό Βλαμίδη 9 στην Κομοτηνή.

Πολεμικές Τέχνες

  • Taekwondo
  • Hapkido
  • Παγκράτιο
  • Chosun Haedong Gumdo