30/07/2021

Αθλητικός Σύλλογος Λεγεώνα 109 (Legion Arena)

👊 Tae Kwon Do / Boxing / Kickboxing / Krav Maga
Διεύθυνση: 1.Καπετάν Χάψα 58,Θέρμη - 2.Κύπρου 29,Νέο Ρύσιο
Κιν.: 6944 163 069 - 6936 648 324

Ο Αθλητικός Σύλλογος Λεγεώνα 109 (Legion Arena) βρίσκεται στην οδό Καπετάν Χάψα 58, Θέρμη (Club 109).

Πολεμικές Τέχνες

  • Kickboxing
  • Boxing
  • Taekwondo
  • Αυτοάμυνα

Παράρτημα

Κύπρου 29, Νέο Ρύσιο (6936 648 324)

Πολεμικές Τέχνες

  • Kickboxing
  • Taekwondo
  • Krav Maga