Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Σερρών

Boxing / Kickboxing / Muay Thai

Titans Fighters Kaltakis

Διεύθυνση: Νέστορος Φωκά 1,Σέρρες
Κιν.: 6980 191 184