Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Ροδόπης

Tae Kwon Do / Παγκράτιο / Hapkido / Chosun Haedong Gumdo

Αθλητικός Όμιλος Γυμναστικής Κομοτηνής

Διεύθυνση: Βλαμίδη 9,Κομοτηνή
Κιν.: 6944 664 988