13/08/2020

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Πέραμα

Boxing Academy Mavrodakos

Boxing / Kickboxing

Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας & Μαρία Κιουρί,Πέραμα
Κιν.: 6972 699 216