Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Πέλλας

Tae Kwon Do

Α.Σ Έδεσσας «Μπιρόζης»

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 35,Έδεσσα
Τηλ.: 2381 028 925
Κιν.: 6947 204 783