13/04/2024

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Μαγνησίας

Fighters Volou

Kickboxing / MMA / Brazilian Jiu Jitsu / Grappling

Διεύθυνση: 1.Λαχανά 42,Βόλος - 2.Κολοκοτρώνη & Ανατολικής Ρωμυλίας, Αλμυρός - 3.Ρήγα Φεραίου 38, Βελεστίνο
Τηλ.: 2421 021 552
Κιν.: 6983 500 801