Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Λευκάδας

Tae Kwon Do

Α.Γ.Α Taekwon-Do Ευκλέας Λευκάδας

Διεύθυνση: Λευκάδα
Κιν.: 6937 369 299