28/11/2023

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Λάρισας

360° Fight Academy

Brazilian Jiu Jitsu / Ju Jitsu / Krav Maga / Αυτοάμυνα

Διεύθυνση: 1.Αιολίδος 2Β, Βόλος - 2.Αεροδρομίου 55 & Ζάνου, Λάρισα
Κιν.: 6983 386 801