31/01/2023

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Ξάνθης

Α.Σ Πολυδάμος

Kickboxing

Διεύθυνση: Γήπεδο Χρύσας,Ξάνθη
Κιν.: 6948 177 897