Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Ξάνθης

Kickboxing

Α.Σ Πολυδάμος

Διεύθυνση: Γήπεδο Χρύσας,Ξάνθη
Κιν.: 6948 177 897