22/04/2024

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Κυκλάδων

Karamolegos Team (K-Team)

Karate / Kickboxing / Brazilian Jiu Jitsu / Muay Thai

Διεύθυνση: Μεγαλοχώρι,Σαντορίνη
Κιν.: 6973 834 559
Web site: www.k-team.gr