Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Ηρακλείου

Karate / Tae Kwon Do / Kickboxing / Aikido

Gerontis Fighters

Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο,Ηράκλειο
Κιν.: 6949 393 405 - 6948 728 749
Karate

Satori Shotokan Karate Do

Διεύθυνση: Θενών 84, Κομμένο Μπεντένι (πάνω από το στάδιο Ελευθερίας),Ηράκλειο Κρήτη
Τηλ.: 2810 26 23 25
Κιν.: 6932 912 935
Tae Kwon Do / Kickboxing / Muay Thai / Krav Maga

Κρητική Ακαδημία

Διεύθυνση: Παπαναστασίου 65,Ηράκλειο
Κιν.: 6942 991 429
Web site: creteacademy.gr