02/03/2021

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Χανίων

Scorpion Fight Club

Kickboxing / Filipino Martial Arts / Filipino Kali

Διεύθυνση: Πολυχρονίδη 29,Χανιά
Κιν.: 6979 009 989