18/09/2020

Σχολές & γυμναστήρια στην περιοχή: Ν. Χανίων

Scorpion Fight Club

Kickboxing / Filipino Martial Arts / Filipino Kali

Διεύθυνση: Πολυχρονίδη 29,Χανιά
Κιν.: 6979 009 989

Α.Σ Ιάπετος Χανίων

Boxing / MMA / Sanda / Wing Chun / Kung Fu

Διεύθυνση: Γιαμπουδάκη 77,Χανιά
Κιν.: 6974 634 205