Επιμορφωτικό σεμινάριο Muay Boran

Επιμορφωτικό σεμινάριο Muay Boran

Την Κυριακή 16-2-2014 θα διεξαχθεί επιμορφωτικό σεμινάριο Muay Boran – Διαιτητών – Κριτών Muay Kard Chiek – Muay Pram – Dtoi Lom , για την προαγωγή, προώθηση και εφαρμογή της Επιστήμης της πολεμικής τέχνης του Muay Boran της IMBA Hellas στην Ελλάδα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• εκπαιδευτές πού ανήκουν στην IMBA Hellas.
• εκπαιδευτές άλλων συστημάτων-απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε άλλες πολεμικές τέχνες με την ανάλογη πιστοποίηση.
• σε μαθητές-μέλη της IMBA Hellas.
• σε μαθητές άλλων συστημάτων εκτός IMBA Hellas.

Στο σεμινάριο θα διδάξει ο εκπρόσωπος της IMBA Hellas Kru Yai Γκίτσας Θεόδωρος.

Το σεμινάριο Muay Boran θα διεξαχθεί την Κυριακή 16-2-2014 στον Ταύρο, Αρχιμήδους 20,στον 1ο Όροφο, για τους εκπαιδευτές από ώρα 11:00 έως 13:30 και για τους μαθητές από ώρα 16:30 έως 19:00.
Το σεμινάριο Διαιτητών – Κριτών Muay Kard Chiek – Muay Pram – Dtoi Lom γίνεται για την επιμόρφωση των διαιτητών – κριτών της IMBA Hellas ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαχητών στους διαγωνισμούς της IMBA Hellas.

Ώρες σεμιναρίου από 14:00 έως 16:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ MUAY KARD CHIEK – MUAY PRAM – DTOI LOM Γ΄ – Β΄ – Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

14.00 – 14.30 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ MUAY KARD CHIEK – MUAY PRAM – CHOK LOM
14,,30 – 15.00 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
15.00 – 16.00 ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΩΝ Γ’, Β’, Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
16.00 – 16.30 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

οι εκπαιδευτές της IMBA Hellas να επιβεβαιώσουν ότι διδάσκουν την τέχνη σωστά, η οποία πρέπει να πληροί συνεχώς υψηλά στάνταρτ με συνεχή γνώση στις αξίες, για την σωστή προώθησή του Muay Boran στην Ελλάδα.

Για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Kru Yai Γκίτσα Θεόδωρο εκπρόσωπο της International Muay Boran Academy για την Ελλάδα στο τηλ.:6945455668.