Έρευνα δεν βρισκει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του ΜΜΑ και των νευροεγκεφαλικών ζημιών

Έρευνα δεν βρισκει ιδιαίτερη σχέση μεταξύ του ΜΜΑ και των νευροεγκεφαλικών ζημιών

Μια νέα έρευνα που δημοσιευτηκε από το Journal of Athletic Enhancement βρήκε ότι η ενασχόληση με το ΜΜΑ δεν φαίναι να προκαλεί κάποια ιδιαίτερη νευρο-ψυχολογική ζημιά στον αθλητή, ή τουλάχιστον όχι περισσότερο από ένα μη μαχητικό σπορ.

Η έρευνα έγινε συγκρινόντας τα αποτελέσματα των σχετικών τεστ ανάμεσα σε 2 ομάδες. Η πρώτη συμπεριλάμβανε 28 ΜΜΑ μαχητές και η 2η 28 αθλητές σε μη μαχητικά σπορ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι ερευνητές βρήκαν ότι  » η νευροαντιληψιακή ικανότητα των ΜΜΑ αθλητών ήταν ίδια με αυτη των απλών αθλητών που δεν ήταν εκτεθειμένη σε τραυματισμούς στο κεφάλι» .

Παρόλα αυτά οι ίδοι οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα απποτελέσματα πρέπει να χρτησιμοποιηθούν μόνο σαν μπούσουλας για περισσότερη έρευνα και όχι για να δώσουν την λανθασμένη εντύπωση ότι η ενασχόληση με το ΜΜΑ δεν κρίβει σοβαρούς κινδύνουν για την υγεία του αθλητή. Πρέπει να γίνουν τεστ σε μαχητές σε βάθος χρόνου και όχι μια και έξω, όπως εδώ ενώ πρέπει να ληφθούν μεγαλύτερα δείγμα με περισσότερη ποικιλία στον ένταση της προπόνησης και ιδιαίτερα στο σπάρινγκ.

Εξάλλου υπάρχει και άλλη μια έρευνα από την Cleveland Clinic που έχει ήδη κατταλήξει στα εξής συμπεράσματα:

  • Ανάμεσα σε όλα τα δεδομένα, φαίνεται συσχετισμός ανάμεσα στον αριθμό των μαχών και στην παρακμή συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. 
  • Αλλαγές στην λειτουργία του εγκεφάλου δεν παρατηρούνται, το λιγότερο 5 χρόνια μετά την έναρξη της επαγγελματικής καριέρας και όχι σε όλους τους μαχητές.
  • Ο αρτιθμός των επαγγελματιών μαχών και Νοκ Άουτ συσχετίζεται με την καταστροφή ττων ινών του εγκεφάλου αλλά και της συνδεσιμότηττας των περιοχών του εγκεφάλου.
  • θα πρέπει να γίνει ενδελεχής και μακροχρόνια έρευνα.