Φουλ πρόγραμμα για τους West Warriors

Φουλ πρόγραμμα για τους West Warriors

Γεμάτο το πρόγραμμα της ομάδας του Σταύρου Χατζή καθώς το πρωί βρέθηκε στο σεμινάριο του Andy Souwer στο Workout Hall και το απόγευμα για σπάρινγκ στον Μέγα Αλέξανδρο Μαγούλας του Κώστα Χαζαρίδη.