13/07/2024

Σεμινάριο και εξετάσεις μαύρης ζώνης με τον Shihan David Pickthal

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια και οι εξετάσεις μαύρης ζώνης με τον δάσκαλο Shihan David Pickthal. Την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο χώρο του Kuroyama Dojo καθώς και οι εξετάσεις μαύρης ζώνης και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο της Καλαμαριάς παιδιά και μαθητές κάθε ηλικίας παρακολούθησαν και δοκίμασαν τις τεχνικές του Shihan David Pickthal.