Στο Pirates Headquarters ο Dan Imal Reid

Στο Pirates Headquarters ο Dan Imal Reid

Για διήμερο σεμινάριο στις 10 και 11 Μαΐου θα βρεθεί στην Ελλάδα και στο Pirates Headquarters, ο μαυροζωνάς Dan Imal Reid.


Το σεμινάριο αυτό θα επικεντρωθεί στα Leg locks. Δείτε το πόστερ.