06/08/2020

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Grappling Gi – No Gi Ανδρών & Γυναικών 20 Ιανουαρίου!

  • Η επιλογή των πρωταθλητών στον εξοπλισμό μαχητικών αθλημάτων

Χρήστος Μπάρδας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 20 Ιανουαρίου 2013

Οριστική δήλωση μέχρι 11 Ιανουαρίου 2013

Τόπος: Αθήνα

Κατηγορίες Βάρους

Ανδρών: 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, +100.

Γυναικών: 53, 58, 64, 71, +71.

Ανοχή βάρους: Όχι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αθλητές/τριες που:

Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Επιτροπής μη Ολυμπιακών Αγωνισμάτων Πάλης της ΕΟΦΠ και έχουν γεννηθεί από το 1994 και πριν.
Σύστημα διεξαγωγής των Αγώνων

Άμεσος αποκλεισμός (Σύστημα αγώνων FILA). Για κατηγορίες βάρους με συμμετοχή έως πέντε (5) αθλητές σύστημα διπλού αποκλεισμού σε ένα γκρουπ.

Οριστική Δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με υπόδειγμα της ΕΟΦΠ είναι:

α) Ονομαστική.
β) Αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του αθλητή.
γ) Αναγράφεται η κατηγορία Βάρους και το στυλ του αθλητή.
δ) Σφραγίζεται από το σωματείο και υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα.
ε) Σωματείο που δεν θα καταθέσει οριστική ονομαστική δήλωση συμμετοχής, μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Κατά τη ζύγιση – ιατρική εξέταση να φέρουν:

Δελτίο αθλητικής ιδιότητας.
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.