30/07/2021

Εγιναν 12 οι ομάδες υπό την επίβλεψη του Franco Vacirca

Έχουν γίνει 12 πλέον οι ομάδες υπό την επίβλεψη του Franco Vacirca, εκπροσώπου της Carley Gracie
στην Ευρώπη.


Επίσης, στην οικογένεια της Gracie Jiu Jitsu στην Ελλάδα ανήκει η ομάδα του Δημήτρη Καπέλλου το οποίο ευχαρίστησε ο Βασίλης Σπανίδης για την εμπιστοσύνη του.