Οι αγώνες των Τσανικίδη, Τσαγκράκου, Καλαμάρα στο προολυμπιακό της Σαμσούντας!

Οι αγώνες των Τσανικίδη, Τσαγκράκου, Καλαμάρα στο προολυμπιακό της Σαμσούντας!

Οι αγώνες των Τσανικίδη, Τσαγκράκου, Καλαμάρα στο προολυμπιακό της Σαμσούντας από το http://matiesstasport.blogspot.gr/