Οι αθλητές του Βυζαντινού που θα λάβουν μέρος στο πυγμαχικό σπάρινγκ του Talent Boxing Academy

Οι αθλητές του Βυζαντινού που θα λάβουν μέρος στο πυγμαχικό σπάρινγκ του Talent Boxing Academy

Ο Βυζαντινός Σύλλογος θα συμμετάσχει στο boxing sparring στις 10 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00. 


Αθλητές που θα συμμετάσχουν:

Γάτσης Νικόλας
Ζαμπράκας Γιώργος
Χονδρογιάννης Χρήστος
Νικολόπουλος Γρηγόρης
Αποστολόπουλος Βασίλης
Πετρούλιας Παναγιώτης
Διαμάντης Βασίλης
Χάνος Τριαντάφυλλος
Χάνος Παναγής
Χρηστέας Σταυριαννός
Γεωργίου Άγγελος
Μπέλκορτ Λουκάς