Ισορροπία, αντοχή και ενδυνάμωση του Πάρη Μητρόπουλου

Ισορροπία, αντοχή και ενδυνάμωση του Πάρη Μητρόπουλου

Δείτε την άσκηση ονόματι Skier Burpees με τον Πάρη Μητρόπουλο που στόχο έχει την ισορροπία την αντοχή και την ενδυνάμωση του μαχητή.