27/10/2021

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση Εκπαιδευτών 2021 της Krav Maga Protection International KMP

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη 1 Αυγούστου η εκπαίδευση “Εκπαιδευτών” της Krav Maga Protection International KMP, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών. η οποία έγινε στην Θεσσαλονίκη.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη 1 Αυγούστου η εκπαίδευση “Εκπαιδευτών” της Krav Maga Protection International KMP, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών. η οποία έγινε στην Θεσσαλονίκη.

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής ομάδας της KMP, συμμετείχε φέτος στην ετήσια εκπαίδευση, με στόχο την καλύτερη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση στην εκπαιδευτική ύλη του Μαχητικού Κραβ Μαγκά.

Μέρος της εκπαίδευσης ήταν και οι πρώτες βοήθειες για εκπαιδευτές σε μαχητικά συστήματα, τις οποίες παρείχε η Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης

Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν σαράντα άτομα από διάφορα μέρη της Ελλάδας εκ των οποίων αρκετοί νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές που επέλεξαν τον Οργανισμό μας.

Η KMP επενδύει στην Εκπαιδευτική της Ομάδα καθώς η σωστή, συνεχής και άρτια εκπαίδευση της, είναι αυτή που έχει αντίκτυπο στους μαθητές κάθε σχολής.

Την εκπαίδευση παρείχε ο Επικεφαλής Εκπαιδευτής κ. Χρήστος Οικονόμου.

Με την υγειονομική κάλυψη της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης ΕΕΕΔ.

Η Krav Maga Protection KMP International®, είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος Οργανισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εκπαιδευτική ύλη κραβ μαγκά του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, από τον επικεφαλής εκπαιδευτή κραβ μαγκά των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ Boaz Aviram (Chief Instructor Krav Maga IDF).