15/06/2024

Γίνε εκπαιδευτής Krava Maga στην Krav Maga Protection International

Ανακοίνωση εξέδωσε η KMP για τον τρόπο τον οποίο κάποιος μπορεί να γίνει εκπαιδευτής Krav Maga.


Απαραίτητα προσόντα:

1) Πέντε χρόνια εκπαίδευσης σε άλλο μαχητικό σύστημα ή πολεμική τέχνη,
2) Ανάλογη εμπειρία στη διδασκαλία πολεμικών τεχνών
3) Λευκό ποινικό μητρώο.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ.