2η Σχολή Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Αυτοάμυνας Ο.Σ.Ε.Α.

2η Σχολή Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Αυτοάμυνας Ο.Σ.Ε.Α.

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΟΜΑ αναφορά με τη 2η σχολή πιστοποίησης εκπαιδευτών αυτοάμυνας ΟΣΕΑ.


Αναλυτικά: «Με το ξεκίνημα του 2018 και συγκεκριμένα 3 Ιανουαρίου θα ξεκινήσει η 2η Σχολή για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Εφαρμοσμένης Αυτοάμυνας’’ (Ο.Σ.Ε.Α.) και θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη.

Η σχολή θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιανουαρίου.

Ο ανώτατος αριθμός επιτρεπόμενων συμμετοχών είναι 12. Μπορούν να συμμετέχουν  εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δίπλωμα προπονητού Γ’ Κατηγορίας οποιασδήποτε Ομοσπονδίας ή να παρακολουθήσουν την νέα Σχολή Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας της Ε.Ο.Μ.Α. για την Αυτοάμυνα και φυσικά να πληρούν τις προδιαγραφές του εκπαιδευτή-δασκάλου που έχει θέσει η Ομοσπονδία

Οι  ήδη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν αν συμμετέχουν δωρεάν στην εκπαίδευση δηλαδή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.»