Σεμινάριο Kajukenbo από τον SGM Angel Garcia

Σεμινάριο Kajukenbo από τον SGM Angel Garcia

Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ύστερα από το επιτυχημένο περσινό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη, στις 13 Φεβρουαρίου 2016, ο SGM Angel Garcia – Soldado, Kajukenbo 10 Dan και μοναδικός εκπρόσωπος στην Ευρώπη του Ιδρυτή και Πατέρα του Kajukenbo Sijo Emperado (K.S.D.I.), θα παραδώσει εξάωρο σεμινάριο, που θα λάβει χώρα στο Coral Hotel Athens. Το παραπάνω σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ασκούμενο πολεμικών τεχνών και κυρίως αυτοάμυνας, κι αυτό διότι μέσα σε έξι ώρες αυτός, ο καλύτερος της τέχνης θα αναδείξει όλη την ουσία της πρώτης παγκοσμίως και μοναδικής μικτής πολεμικής τέχνης αυτοάμυνας του KAJUKENBO. Ένα σεμινάριο από το οποίο δεν θα πρέπει να απουσιάζει κανένας.