18/09/2020

Η φυσικοθεραπεία στους αθλητές

  • Η επιλογή των πρωταθλητών στον εξοπλισμό μαχητικών αθλημάτων

Τι είναι η φυσικοθεραπεία;

Η φυσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του δυτικού κόσμου.Οι αρχές άσκησης του επαγγέλματος καθορίζονται από τις υπάρχουσες νομικές διατάξεις σε κάθε κράτος ενώ γίνεται προσπάθεια να ανταποκρίνονται στην περιγραφή που δίνει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας:“H φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών.”

Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Βασική παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή είναι η παρέμβαση για τον έλεγχο του πόνου, ως παράγοντα περιορισμού της λειτουργικότητας. (Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας)Το να είναι ένα άτομο λειτουργικά ανεξάρτητο αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι υγειές. (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας).

Η φυσικοθεραπεία παρεμβαίνει στα επίπεδα της προαγωγής, της πρόληψης, της θεραπευτικής παρέμβασης και της αποκατάστασης απέναντι σε οποιαδήποτε παθολογία προκαλεί πόνο ή κινητική δυσλειτουργία. Υπό αυτή την έννοια παρεμβαίνει σε επίπεδο οργανικό (σωματικό), ψυχολογικό και κοινωνικό, καθώς έχει ως σκοπό την πλήρη επανένταξη του ατόμου στο εργασιακό και κοινωνικό του γίγνεσθαι. (Ένταξη του Βιο-ψυχοκοινωνικού μοντέλου)

Οι φυσικοθεραπευτές είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες υγείας με σαφές κλινικό υπόβαθρο, από τους οποίους οι ασθενείς τους δικαιούνται να προσδοκούν:

  • Να πραγματοποιούν εκτεταμένη φυσική εξέταση και αξιολόγηση του ασθενούς, με τα μέσα και τις μεθόδους που περιλαμβάνει η φυσικοθεραπευτική εξέταση.
  • Να διαμορφώνουν κλινικό συλλογισμό για το πρόβλημα του ασθενούς, να επεξηγούν την πρόγνωση της παθολογίας (μέσα από τα ερευνητικά δεδομένα) και να οργανώνουν το πλάνο αποκατάστασης.
  • Να παρέχουν συμβουλές μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους και να προτρέπουν τους ασθενείς τους όταν απαιτείται να παραπεμφθούν σε ειδικό ιατρό, ή άλλον επαγγελματία υγείας.
  • Να εφαρμόζουν θεραπευτικά πρωτόκολλα. (προκύπτοντα από τις κλινικές οδηγίες)
  • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της θεραπείας και να την αναπροσαρμόζουν προς όφελος του ασθενή και της οικονομίας της υγείας όταν αυτό απαιτείται.
  • Να προτείνουν τρόπους, μεθόδους και παρεμβάσεις για πρόληψη του συγκεκριμένου ή άλλων προβλημάτων στο μέλλον, από τον ίδιο τον ασθενή.
  • Να συνεργάζονται άριστα με ιατρικές και άλλες ειδικότητες υγείας ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων όταν αυτό απαιτείται.

Η άριστη γνώση της φυσιολογίας , της κινησιολογίας και της εμβιομηχανικής του ανθρώπινου σώματος, αποτελούν το βασικότερο όπλο του φυσικοθεραπευτή στον σχεδιασμό στρατηγικών, στην αξιολόγηση μηχανικών αιτίων που προκαλούν πόνο ή κινητική δυσλειτουργία και στην αποκατάστασή τους.

SportsPhysio – Μιχάλης Σιούλης

Μίνωος 4,Μεταμόρφωση

T.K. 14451, Αθήνα Τηλ.: 210 28 48 984

http://www.sports-physio.gr

e-mail: msioulis@yahoo.gr

photo άρθρου studio karteris